Mühür gözlüm seni elden

Sakınırım kıskanırım

Uçan kuştan esen yelden

Sakınırım kıskanırım

 

Âşık Ali İzzet Özkan

Gece gurbet gündüz gurbet yıl gurbet

Gurbet bana ben gurbete alıştım

Akşam ağıt, sabah ağıt ne hikmet

Fırkat bana, ben fırgata alıştım

 

Âşık Ali Izzet Savaş

Âşıklar diyarı Emlek köyleri

Agâhî Kemterî Veli’si vardır

“Mühür Gözlü”süyle ün yapan ozan

İzzet’i Özkan’ı Ali’si vardır

 

 Âşık Hasan Devrani

Ne bahtlı yâr ile yayla yaylayan

İçip soğuk suyun zevkin eyleyen

İzzet ile ikram ile söyleyen

Diller feda kıldı canını dağlar

 

Âşık Kul Sabri