Âşıklar Diyarı  - Emlek Kültürü


Mühür gözlüm seni elden

Sakınırım kıskanırım

Uçan kuştan esen yelden

Sakınırım kıskanırım

Bizim köyün yamacından,

Acep karlar kalktı m'ola?

Kevenlerin diplerinden,

Göbelekler çıktı m'ola?

Kısmet olsa gelsem Hüyük Köyüne

Hayran kaldım gençlerinin huyuna 

Bir gecede nahmal olsam evime

Eğlenip köyümde durasım geldi

Kul Sabri özünü gerçeğe katar 

Yücesinde nice nice er yatar 

Yarin yaz gelince bülbüller öter 

Dinleyin bülbülün ününü dağlarÂşıklar diyarı Emlek köyleri

Agâhî Kemterî Veli’si vardır

“Mühür Gözlü”süyle ün yapan ozan

İzzet’i Özkan’ı Ali’si vardır

Sadet Tam  2002 - 2021