Hüyükçe


·         A
Ağgül Ayçiçeği
Aleyçik (Alaçık) Bağ Evi / Çoban Odası
Asbap Çamaşır
Ahbın Hayvan Gübresi
Aleyi Hepsi / Tamamı
Ayakcah Merdiven
Aba Pardösü
Ağartı Süt ve Süt Ürünleri
Abo Şaşkınlık Ünlemi
Amaney Şaşkınlık Zamiri

·         B 
Bahele Buraya Bak
Banadura Domates
Bandırma Şeker Sucuğu
Barhaç Kova
Bayahtan Biraz Önce
Bellemek Öğrenmek
Beri Bazer Olur Olmaz / Benzeri Olmayan
Bıldır Geçen Sene
Bilmiyim Bilmiyorum
Bireyce Çok Fazla
Bitiy Az Kaldı
Boğn Bugün
Boyna Devamlı Sürekli
Böğür Karın Boşluğu
Buymak Çok Üşümek
Bürülü Örtülü

·         C - Ç
Çiplik Alkış
Çelme Ayak Uzatarak Düşürme
Çalhama Ayran
Çapıt   Bez Parçası
Cağlık   Bulaşık Yıkama Yeri
Cücük   Civciv
Çiğit   Çekirdek
Çıtak   Çevik / Atik / Yakışıklı
Cılga   Çığır / Keçi Yolu
Çödürek   Çiş İdrar
Canısağolası   Çok Yaşayası
Çeç   Harman Artığı
Çir   Kayısı Kurusu
Çömçe   Kepçe
Cağ   Örgü Şişi
Canınaminnet   Razı Olmak
Çerçi   Seyyar Köy Satıcısı
Çığıl   Tarlada Taş Yığını
Çıkla   Yavan
Çimmek   Yıkanmak·         D   
Dehre   Ağaç Kesmede Kullanılan Alet
Datlaş   Aşure
Diğelme   Ayakta Dikilme
Daalmi   Değilmi
Deynek   El Sopası
Dulda   Gölge
Dımlık   Ilık
Dombalak   Takla Atmak
Dam   Toprak Evin üstü
Duluk   Yanak

·         E
Emmi   Amca
Essah   Doğru Gerçek
Esbap   Elbise
Etmediğini Koymak   Elinden Geleni Yapmak
Elekçi   Göçer / Çingene
Ebem kuşağı   Gökkuşağı
Ellaham   Herhalde
Ercelemek   İncitmek
Emmeetmek   İyi Yapmış Olmak
Erinmek   Üşenmek
Elin Uşağı   Yabancı Kişi

·        F 

Fikirsiz   Düşünmeden konuşan

Fışkı   Hayvan Pisliği
Firik   Olmamış - Ham
Fiston   Uzun kadın elbisesi·         G    
Gövez   Aç Gözlü
Gaygısız   Aldırış Etmeyen
Gaybete   Arkasından Konuşmak
Gatıh   Ayran
Golçah   Bayanların dirseğe kadar kullandıkları bez
Gıbti   Cimri
Gıypıncak   Çökelekli Mantı
Gamsız   Dert Etmeyen
Gısnıh   Eli Sıkı / Cimri
Gecgere   Hışır taşımada kullanılan alet
Gözlemek   İzlemek
Gurcalamak   Karıştırmak
Gorki   Kim Bilir
Garez   Kin Beslemek
Gurk   Kuluçkadaki tavuk
Göbelek   Mantar
Guşluk Vakti   Öğleye Yakın zaman
Gumpur   Patates
Gaylolmak   Razı Olmak
Gayım   Sağlam
Göze   Su Kaynağı
Gelinbacı   Yenge
Gö   Yeşil
Gaygana   Yumurta Yemeği

·         H    
Hozan   Biçilmiş Tarla
Habe   Çift gözlü Çuval
Halayola Koymak   Düzenlemek
Hacat   El Aletleri
Helbet   Evet
Hazetmek   Hoşlanmak
Harnıp   Keçi Boynuzu
Herle   Koyu Un Çorbası
Höllük   Kundak Toprağı
Hışır   Küçük Çalı Çırpı
Helik   Küçük Taş
Hemiay   Onaylatma için söylenir
Hemi   Öylemi
Hergeyleme   Tarlayı sürme

·         I - İ   
İşlik   Gömlek
İlle Israrla / Zorla
İlistir Kevgir Süzgeç
İliştir Parmak Sucuk
Ismarıç Sipariş·         K   
Köynek Gömlek
Kennam Güya
Kunde Her gün
Kizir Herşeye Karışan
Keprem Kabarık
Köskü Kapı Sürgüsü
Kenger Sakız çıkarılan Bitki
Keşik Sıra
Karadon Şalvar

·         L    
Loda Toprağa saman saklamak
Loğ Toprağı pekiştiren taş

·         M   
Mahana Bahane
Müzümsüz Boş / Gereksiz
Mertek Dam döşerken kullanılan ince ağaç
Mintan Gömlek
Mal İri Baş Hayvan
Mısmıl İyi Güzel
Muhanet Kötülük Eden
Mesarif Masraf
Mağrim Meğer, Öyle
Makrif Mikrop
Malamat Rezil
Muhaat Olmak Sahip Çıkmak / Korumak
Mohkem Şahane
Mucur Tahıl ölçmede kullanılan ölçü
Münasip Uygun·         N  
Nahas Niye Neden
Necili Neyin nesi
Noriyon Ne yapıyorsun

·         O - Ö  
Oğrun Gizli Saklı
Odurha Lades
Ötoğn Önceki gün / Geçmiş gün
Oğla Şaşkınlık belirtir
Örkünme Taklit etme
Ovvah Tenezzül etmeme durumu

·         P  
Pahıl Cimri
Pıskırmak Hapşırmak
Peşkir Havlu
Pürçekli Havuç
Paysınma Önem
Pangınot Para
Palaport Perişan / Düzensiz
Pendir Peynir
Piloğ Pilav
Palan Semer·         S - Ş    
Salahana Başıboş
Seyip Başıboş
Sümsük Burnunu her işe sokan
Saymalla Doğru mu, Gerçek mi
Somun Ekmek
Somurmak Emmek
Sapır Supur İlgisi olmadan / Rasgele
Sakınma Korunma
Sitil Kova
Sövme Küfür
Sıkmaç Mantı
Sekmeç Merdiven
Soğha Miras
Sığlempit Saklambaç
Salaca Sedye
Siyeç Tarla ve su kenarındaki çit
Şaplak Tokat
Şer Yaramazlık
Şergada Yaramazlık yapan ( şımarık)
Soharıç Yemeğe Yakılan Yağ

·         T 
Taman Az önce / Hani
Teşt Büyük Leğen
Tokmalamak Çok yiyip şişmek
Tiken Diken
Tamates Domates
Tuman Don
Tıstımbıl Midesi şişmiş / Kilo almış
Tavatır Mükemmel çok iyi
Tapırtı Ses
Töremeyesin Sülalen devam etmeye
Teze Taze
Tomuz Temmuz

·         Ü  
Üroluğn Dün ( Bir önceki gün)·         Y  
Yohadam Boşver, İnanma
Yunah Çamaşırhane
Yumuş Emir
Yaneya Fakat, Ama, Daha Neler
Yeğnik Hafif
Yağlık Mendil

·         Z  
Zındık Cimri / İnanmayan
Zırlak Deli / İri yarıKaynak: Beserek Dergisi - Emlek Hüyüklüler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği

Sadet Tam  2002 - 2021