Tarihçesi


Şarkışla ilçesine bağlı Emlek Hüyük Köyü, Ortaköy’den sonra Emlek’in en büyük köylerinden biridir. Kuruluş tarihi 17. yüzyılın sonlarına dek uzanan bu köyde, yüz bilemedin yüz elli yıl gibi toplum yaşamında uzun sayılamayacak bir süre içerisinde adını edebiyat tarihine yazdıran Aşık Yusuf, Aşık Kul Sabrı, Aşık Ali İzzet Özkan ve Aşık Hasan Devrani gibi büyük ozanlar yetişmiştir. Bu ozanlar yaşadıkları dönemlerde halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, Türk diline ve kültürüne hizmet etmişlerdir.

 

Emlek yöresi coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesi’nde Kızılırmak'ın akışı yönünde Yıldızeli ile Akdağmadeni arasında kalan Kızılırmak Vadisi’ndeki alanı ifade eder. Bölgeyi Yıldızeli-Şarkışla-Akdağmadeni noktalarına dayanan bir üçgen olarak da çizebiliriz. Şarkışla’nın batı ve kuzeybatısında Kızılırmak Vadisi’nde yer alan; Turna, Şeme, Kılıç, Karababa, Nalbant, Akdağ ve Sırıklıdağlarla çevrilmiş olan bölgedir.

 

"Emlek” Osmanlı idari taksimatında Eyalet-i Rum’a bağlı Bozok Sancağı içinde anılmıştır. Bu yüzyıla ait arazi tahrir defterlerinde Emlek, Bozok Sancağı’nın nahiye merkezlerinden biri olarak kayıtlı bulunmaktadır. Kayıtlara göre Emlek Nahiyesi'ne bu yüzyılda 62 köy bağlı bulunmaktadır. Sonraki uygulamalarda Emlek Nahiyesi'nin köyleri çeşitli kazalar arasında dağılmış ve Emlek idari bir birim olmaktan çıkmıştır.

 

Devamını Oku >>

Sadet Tam  2002 - 2021